AKCENTI PROLAZNOSTI / ACCENTS OF TRANSCIENCE

2015.-2018 Intervencija u javnom prostoru, fotodokumentacija

Rad „Akcenti prolaznosti“ je rezultat umjetničkih intervencija izvedenih u sklopu prostora stare tvornice “Slavonija tekstil” u Osijeku. Prezentiran je kroz seriju izdvojenih fotografija. Status ovog konkretnog prostora nije definiran samom devastacijom zgrade, nego onim što ta zgrada kao takva može ponuditi u svojoj tmini i zapuštenosti. Nanošenjem fluorescentnog spreja na arhitektonske i ostale zatečene objekte, napušteni prostor tretiran je suptilnim manipulacijama. Boja je korištena kao medij koja obilježava lokacije na zidu, podovima, prozorima i raznim odbačenim objektima. Doživljaj ovoga rada uvjetovan je učinkom izmjene svjetlosti i tame u različitim trenucima, te kretanjem kroz sam prostor. Svakom izmjenom svjetla, mijenja se i koncept rada. Boja s vremenom blijedi, a za to vrijeme stvara akcente vidljive u tami. Zidovi i objekti već sami po sebi nose određenu povijest ,a intervencija mu otvara novi oblik u sadašnjosti. Naznakama – potezima i markacijama koji su stavljeni na odabrane dijelove zatečenog ambijenta, naglašava se kontrapunkt prolaznosti i novog reaktivirajućeg sadržaja. Efekt iznenađenja tragom čiste, intenzivne, fluorescentne boje u napuštenom zamračenom prostoru jedan je od najvažnijih aspekata ove ambijentalne intervencije i rezultirajućih fotografija.